top of page

Keahlian

Keahlian Penuh

Young Women Brainstorming

Ahli penuh adalah ahli psikologi klinikal yang merupakan warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia.

Keahlian Antarabangsa

Young Business Colleagues

Ahli antarabangsa hendaklah terdiri daripada ahli psikologi klinikal yang warganegara Malaysia tetapi kini menetap di luar Malaysia, ATAU ahli psikologi klinikal yang bukan warganegara Malaysia tetapi menetap di Malaysia untuk tempoh tidak kurang daripada dua belas (12) bulan dengan kelulusan Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu. .

Gabungan Antarabangsa

International Flags

Ahli gabungan antarabangsa hendaklah ahli psikologi klinikal yang bukan warganegara Malaysia dan bukan pemastautin dengan kelulusan terlebih dahulu daripada Pendaftar Pertubuhan.

Keahlian Sementara

Young Women Brainstorming

Sementara  ahli hendaklah individu yang telah menamatkan ijazah Sarjana minimum dalam Psikologi Klinikal, tetapi tidak memenuhi kriteria penuh pendaftaran keahlian penuh (rujuk https://www.mscp.my/memberships-guidelines untuk penerangan terperinci). 

Permohonan Keahlian Pelajar

Classroom Lecture

Ahli pelajar hendaklah mana-mana individu yang sedang mengikuti ijazah pascasiswazah dalam psikologi klinikal. (Tiada pelajar boleh diterima masuk menjadi ahli Persatuan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Naib Canselor Universiti atau Kolej Universiti berkenaan).

Pembaharuan Keahlian

Image by Charles

Perbaharui keahlian anda di sini jika anda sudah menjadi ahli MSCP.

Keahlian Luput 

Brown Notebooks

Ahli luput yang ingin memohon semula mana-mana kategori keahlian MSCP seperti di bawah.

Yuran keahlian

  • Keahlian Penuh – RM 120.00 setahun

  • Keahlian Antarabangsa – RM 120.00 setahun

  • Gabungan Antarabangsa – RM 100.00 setiap tahun

  • Keahlian Pelajar – RM 50.00 setahun

  • Keahlian Sementara – RM120.00 setahun

  1. Keahlian tahunan bermula dari 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun.

  2. Semua pemohon baharu akan dikenakan bayaran pemprosesan RM20 sekali.

  3. Ahli pelajar yang menaik taraf kepada ahli Penuh, dianggap sebagai Pemohon Baharu, dan juga akan dikenakan bayaran pemprosesan RM20 sekali sahaja yang tidak boleh dikembalikan. bayaran pemprosesan.

 

Cth jika anda memohon keahlian penuh, jumlah yuran ialah RM20 + RM120 = RM140

 

Yuran Lewat Keahlian

  • Penalti Yuran Lewat sebanyak RM15 akan dikenakan, jika dan/apabila keahlian luput lebih daripada 3 bulan, bermula dari 1 April hingga 30 Jun setiap tahun. Selepas 30 Jun, keahlian dianggap luput dan ahli perlu memohon semula dengan Yuran Keahlian Penuh, termasuk yuran pemprosesan RM20.

  • Pemberitahuan tarikh akhir pembaharuan keahlian akan diumumkan kepada semua ahli sebelum 31 Disember setiap tahun, dan 1 bulan sebelum 31 Mac.

Kaedah Pembayaran

 

Pilihan Perbankan Langsung: Akaun Maybank (5140-9311-7359), di bawah nama Persatuan Psikologi Klinikal Malaysia

Sila simpan bukti pembayaran dan muat naik melalui aplikasi

Aliran Keahlian

Screenshot 2019-07-16 at 1.04.07 PM.png

Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016

Dimaklumkan bahawa semua ahli psikologi klinikal di Malaysia mesti mematuhinya  yang Akta Allied Health Professions 2016 .

Berikut adalah maklumat lanjut mengenai Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016:

1.  Soalan Lazim Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016.

2. Permohonan untuk pendaftaran sebagai Pakar Kesihatan Bersekutu.

3. Perundangan untuk Amalan: Akta Profesion Kesihatan Bersekutu (Akta 774).

4. Pekerja kesihatan bersekutu perlu mendaftar dengan Kementerian Kesihatan.

5. Akta Profesion Kesihatan Bersekutu akan dikuatkuasakan.

6. 40,000 profesional kesihatan Bersekutu diperlukan untuk mendaftar dengan Kementerian Kesihatan.

bottom of page