top of page

Garis Panduan Umum Profesional

Struktur Yuran untuk Pakar Psikologi Klinikal 

Di Malaysia (2016)

Persatuan Psikologi Klinikal Malaysia mengesyorkan panduan berikut berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan pada tahun 2016:

1. YURAN PERUNDINGAN PSIKOLOGI/PSIKOTERAPI

(Pengambilan Awal atau Sesi Susulan)


a. SWASTA
Ini adalah garis panduan umum dan julat yuran bergantung pada lokasi dan kelayakan:
RM150 – RM450 sejam


b. KERAJAAN
Berdasarkan yuran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan (hospital awam) atau tetapan hospital pengajaran.

 

 

2. YURAN PENILAIAN PSIKOLOGI

 

Pakej penilaian psikologi boleh terdiri daripada:-
• Perundingan pra-penilaian
• Pentadbiran ujian tunggal atau berbilang
• Laporan penilaian
• Maklum balas selepas penilaian kepada pelanggan/keluarga
• Lawatan tapak (jika perlu)


a. SWASTA


i. A  julat bayaran am yang boleh diterima tidak melebihi RM5,000 setiap pakej
ii. Bayaran biasanya dikenakan bergantung pada tempoh, bilangan ujian, jenis ujian dan berdasarkan kes demi kes.
iii. Pakej Penilaian Am: RM500 – RM2,000 setiap pakej
iv. Pakej Penilaian Komprehensif: RM2,000 – RM5,000 setiap pakej.

 

b. KERAJAAN


Berdasarkan yuran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan (hospital awam) atau tetapan hospital pengajaran.


3. YURAN LAPORAN PSIKOLOGI RINGKAS

 

Secara amnya, 1-2 muka surat, penilaian bukan psikologi untuk sumber rujukan: -

 

a. SWASTA
Berjulat dari RM100 – RM200 setiap laporan


b. KERAJAAN
Berdasarkan yuran yang ditetapkan Kementerian Kesihatan (hospital awam) atau tetapan hospital pengajaran.

Kemudahan dan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Swasta (Hospital Swasta dan Swasta Lain
Perintah Kemudahan Penjagaan Kesihatan) (Pindaan) 2013 (PU (A) 358) menyatakan:

* Nota: di atas adalah caj oleh pakar psikiatri untuk psikoterapi.

          Klik pada pdf untuk garis panduan am struktur yuran profesional

bottom of page