top of page

Keahlian  Garis panduan

MASYARAKAT PSIKOLOGI KLINIK MALAYSIA

(Persatuan Psikologi Klinikal Malaysia)

"Psikologi klinikal" ialah orang yang telah menerima latihan pasca siswazah dalam bidang psikologi klinikal; yang pakar dalam penilaian, diagnosis dan rawatan gangguan mental.


Keahlian MSCP terbuka kepada semua ahli psikologi klinikal dan pelatih psikologi klinikal pasca siswazah; yang kerja dan pasca siswazah adalah konsisten dengan objektif MSCP (rujuk FASAL 3 Perlembagaan) dan standard etika masyarakat.
(Pautan ke Perlembagaan: https://www.mscp.my/constitution )
  

 

1. "Fasal Datuk"  

 

Selepas banyak pertimbangan, kami telah memuktamadkan fasal datuk. Sebagai tambahan kepada dokumen yang diperlukan untuk keahlian, dokumen tambahan yang perlu disertakan ialah:

A) Pemohon lulus sebelum 2014

(seperti mesyuarat MSCP dengan Minit Universiti 17 Ogos 2017 yang dipersetujui pada tahun 2014)

 1. Sejarah Pekerjaan - senarai tempat pekerjaan sejak tamat pengajian

 2. Bukti pekerjaan semasa

 3. Anggaran bilangan pelanggan yang dilihat setiap tahun

 4. Jenis kes klinikal yang dilihat

 5. Bukti tiada aduan beretika atau tatatertib yang diberikan oleh majikan semasa

B) Tamat pengajian selepas 2014

 1. ​ Senarai waktu penempatan

 2. Senarai penyelia dan kelayakan

 3. Jika 700 jam hubungan langsung, dan 1500 jam jam penempatan tidak dicapai semasa sarjana, ​​

a. Kumpul jam sehingga mencapai waktu yang diperlukan ​

b. Dapatkan dokumen mengikut institusi atas bukti jam terkumpul pasca sarjana

c. Sediakan dokumen kepada mscp.membership@gmail.com


C) Keperluan latihan minimum untuk diiktiraf sebagai pengamal Psikologi Klinikal oleh MSCP termasuk:  

 1. Ijazah Sarjana dalam Psikologi Klinikal yang diakreditasi oleh badan akreditasi serantau.

 2. Program Psikologi Klinikal mesti memasukkan komponen praktikum dengan diagnostik, teknik psikoterapi dan penilaian psikologi yang sesuai.

 3. Pemenuhan sekurang-kurangnya 1500 jam diselia, dengan sekurang-kurangnya 700 jam hubungan pelanggan langsung (dikemas kini pada 2016).

Faedah keahlian termasuk:

 1. Semua ahli penuh MSCP sepatutnya mempunyai hak untuk diundi sebagai sebahagian daripada jawatan kepimpinan MSCP.

 2. Semua ahli penuh MSCP akan mempunyai hak untuk mengundi semasa pemilihan majlis eksekutif MSCP.

 3. Semua ahli penuh, ahli antarabangsa dan sementara MSCP akan mempunyai keutamaan atau bayaran diskaun untuk mendaftar untuk sebarang acara (cth persidangan, bengkel, seminar) yang dianjurkan oleh MSCP.

 4. Semua ahli pelajar akan dapat menikmati harga diskaun untuk acara (cth bengkel pembangunan profesional) yang dianjurkan oleh MSCP. Ahli pelajar juga boleh mendaftar untuk sistem pementoran dalam rangkaian MSCP.

 5. Semua ahli berhak menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) anjuran MSCP.

 6. Semua ahli akan dapat menerima direktori keahlian yang dikemas kini secara percuma, menyertai kumpulan perundingan profesional dalam talian, dan menerima e-Newsletter secara berkala daripada MSCP.
  Surat berita akan merangkumi senarai-khidmat keahlian semasa, penyata daripada majlis eksekutif, dan semua pengumuman terkini bidang (cth persidangan, peluang latihan dan peluang pekerjaan).

 

Yuran permohonan:

 

Pemohon akan mengemukakan yuran pemprosesan sekali sahaja yang tidak boleh dikembalikan sebanyak RM20 berserta bayaran keahlian seperti yang dinyatakan di bawah:

 • Keahlian Penuh – RM 120.00 setahun

 • Keahlian Antarabangsa – RM 120.00 setahun

 • Gabungan Antarabangsa – RM 100.00 setiap tahun

 • Keahlian Pelajar – RM 50.00 setahun

 • Keahlian Sementara – RM120.00 setahun

Cth jika anda memohon keahlian penuh, jumlah yuran ialah RM20 + RM120 = RM140

 

Pembayaran hendaklah dibuat melalui perbankan terus dengan butiran di bawah:

No Akaun Maybank: 5140-9311-7359

nama:  Persatuan Psikologi Klinikal Malaysia

 

*Sila simpan bukti pembayaran dan muat naik melalui aplikasi.

*Keahlian tahunan bermula dari 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun.

*Semua kategori ahli selain daripada Ahli Kehormat hendaklah membayar yuran keahlian yang ditetapkan setiap tahun.

 

Ahli pelajar yang menaik taraf kepada ahli Penuh, dianggap sebagai pemohon Baharu, dan juga akan dikenakan bayaran pemprosesan RM20 yang tidak boleh dikembalikan sekali sahaja.

 

Prosedur permohonan keahlian adalah seperti berikut:

1. Isi Borang Permohonan dalam talian yang berkaitan dan dapatkan pengesahan daripada pengadil yang merupakan ahli Penuh atau Antarabangsa semasa MSCP.  

Keahlian Penuh/Keahlian Antarabangsa/Borang Pendaftaran Ahli Gabungan Antarabangsa: https://www.mscp.my/borang-pendaftaran-keahlian

Borang Pendaftaran Keahlian Pelajar:

https://www.mscp.my/student-membership-registration-for

2. Muat naik dokumen berikut:  

 • Gambar berukuran pasport (semasa)

 • Bukti pengenalan diri - salinan kad pengenalan / pasport

 • Bukti rekod akademik--Transkrip akademik (asal atau diperakui), dan salinan sijil/diploma daripada semua ijazah yang berkaitan

 • Surat pengesahan daripada institusi dengan ringkasan jumlah dan jam pelanggan langsung, nama dan jawatan penyelia dan tempat praktikum dan buku log yang memperincikan pecahan jam (cth waktu langsung, waktu penyeliaan & waktu aktiviti sokongan).

 • Bukti pengalaman profesional—CV yang dikemas kini

 • Surat kelulusan daripada institusi (untuk keahlian pelajar sahaja)

 • Resit pembayaran

* Sila pastikan semua dokumen dilabelkan dengan nama pemohon.

 • Dokumen tambahan:

 • Jika anda belum melengkapkan 700 jam hubungan pelanggan langsung dan 1500 jumlah jam praktikum semasa program sarjana anda:

· Lulus sebelum 2014: untuk memberikan bukti pekerjaan semasa, anggaran bilangan pelanggan setahun, jenis kes klinikal yang dilihat dan pengisytiharan tiada aduan etika atau tatatertib.

·  Lulus selepas 2014: untuk menyediakan bukti tamat jawatan sarjana yang disahkan oleh institusi.  

 

Majlis eksekutif akan menyemak permohonan semasa mesyuarat tetapnya dan berhak menerima atau menolak sebarang permohonan mengikut budi bicaranya. Pemohon akan dimaklumkan tentang keputusan muktamadnya dalam masa 60 hari dari penyerahannya. Permohonan yang tidak lengkap atau ditolak tidak akan dicaj untuk yuran keahliannya, tetapi yuran pemprosesan tidak boleh dikembalikan. Rayuan daripada permohonan yang ditolak tidak akan dilayan.

Nota: Sebarang permohonan keahlian mulai 1 Disember dan seterusnya akan diproses sebagai keahlian untuk tahun berikutnya (Cth penyerahan Pemohon selepas 1 Disember 2019 akan menerima e-sijil Keahlian untuk tahun 2020).

 

Pembaharuan keahlian:

 1. Yuran keahlian perlu dibayar sebelum 31 Mac setiap tahun, untuk terus menikmati keistimewaan keahlian mereka. 

 2. Bayaran lewat sebanyak RM15 akan dikenakan untuk pembaharuan yang dibuat selepas 31 Mac setiap tahun.

 3. Sesiapa yang gagal memperbaharui keahlian mereka 3 bulan selepas tamat tempoh akan menerima pemberitahuan bertulis daripada MSCP, dan akan dinafikan keistimewaan keahlian sehingga bayaran yang perlu dibayar dijelaskan.

 4. Sesiapa sahaja yang gagal memperbaharui keahlian mereka 6 bulan selepas tamat tempoh akan dialih keluar secara automatik daripada direktori keahlian, dan dinafikan keistimewaan sebagai ahli.

 5. Mereka yang kehilangan keahlian mereka perlu memohon semula keahliannya, membayar semua yuran mereka termasuk yuran pemprosesan, dan tertakluk kepada kelulusan Majlis Eksekutif.


Nota: Yuran pentadbiran, yuran langganan dan sebarang yuran lain tertakluk kepada perubahan setiap tahun.


Aliran Keahlian:

Screenshot 2019-07-16 at 1.04.07 PM.png
bottom of page